08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Chứng nhận Google AdWords. P1

Để xác định ngôn ngữ quảng cáo nào cần nhắm mục tiêu đến người dùng, hệ thống AdWords đề cập đến:

Để xác định ngôn ngữ quảng cáo nào cần nhắm mục tiêu đến người dùng, hệ thống AdWords đề cập đến:

Để xác định ngôn ngữ quảng cáo nào cần nhắm mục tiêu đến người dùng, hệ thống AdWords đề cập đến:

Chứng nhận Google AdWords - Google Partner
Thi tín chỉ Google AdWords để trở đối tác của Google - Google Partner

1. cài đặt ngôn ngữ giao diện Google của người dùng đó.

2. ngôn ngữ hệ điều hành của người dùng đó.

3. cài đặt trình duyệt Chrome của người dùng đó.

4. ngôn ngữ quốc gia của người dùng đó.

Lưu ý: Câu trả lời dựa vào kinh nghiệm bản thân và sự hỗ trợ từ ... Google, chỉ mang tính chất tham khảo. Trong phần cơ bản về quảng cáo này, mình làm chỉ đạt 87/90 là chính xác thôi, nếu mọi người thấy sai hãy góp ý trong bình luận ở phía dưới

NEVICOM

Avatar NEVICOM

Lời bình

• Cách đây 6 năm
Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ.

Bài viết khác:

Total: 89
Top