08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Chứng nhận Google AdWords. P2

Nếu hệ thống lọc tự động của Google không loại bỏ thành công tất cả các nhấp chuột không hợp lệ, thì giai đoạn phát hiện tiếp theo

Nếu hệ thống lọc tự động của Google không loại bỏ thành công tất cả các nhấp chuột không hợp lệ, thì giai đoạn phát hiện tiếp theo trong tài khoản AdWords là gì?

Nếu hệ thống lọc tự động của Google không loại bỏ thành công tất cả các nhấp chuột không hợp lệ, thì giai đoạn phát hiện tiếp theo trong tài khoản AdWords là gì?

Chứng nhận Google AdWords - Google Partner
Thi tín chỉ Google AdWords để trở đối tác của Google - Google Partner

1. Nhà quảng cáo báo cáo hành động đáng ngờ trong tài khoản

2. Phân tích dữ liệu nhật ký máy chủ web của nhà quảng cáo từ bên thứ ba

3. Phân tích ngoại tuyến chủ động do Nhóm chất lượng lưu lượng truy cập quảng cáo của Google thực hiện

4. Cảnh báo từ nhóm AdSense về việc đình chỉ nhà xuất bản

Lưu ý: Câu trả lời dựa vào kinh nghiệm bản thân và sự hỗ trợ từ ... Google, chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu mọi người thấy sai hãy góp ý trong bình luận phía dưới

NEVICOM

Avatar NEVICOM

Lời bình

Bài viết khác:

Total: 97
Top