08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Chứng nhận Google AdWords. P2

Thông tin nhà quảng cáo sẽ tìm thấy trong công cụ Lịch sử thay đổi là:

Thông tin nhà quảng cáo sẽ tìm thấy trong công cụ Lịch sử thay đổi là:

Thông tin nhà quảng cáo sẽ tìm thấy trong công cụ Lịch sử thay đổi là:

Chứng nhận Google AdWords - Google Partner
Thi tín chỉ Google AdWords để trở đối tác của Google - Google Partner

1. dấu thời gian cho biết thời gian quảng cáo được chấp thuận hoặc bị từ chối.

2. thông tin thẻ tín dụng được liên kết với tài khoản.

3. điều chỉnh được thực hiện đối với ngân sách hàng ngày.

4. những thay đổi do tính năng Trình tự động hóa quảng cáo thực hiện.

Lưu ý: Câu trả lời dựa vào kinh nghiệm bản thân và sự hỗ trợ từ ... Google, chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu mọi người thấy sai hãy góp ý trong bình luận phía dưới

NEVICOM

Avatar NEVICOM

Lời bình

Bài viết khác:

Total: 97
Top