08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Email server riêng

Email 23 - Hướng dẫn cấu hình email tên miền riêng Axigen trên điện thoại

Trong nội dung này hướng dẫn chúng ta cấu hình email tên miền riêng trên smartphone Adroid và iOS

1. Cài đặt trên iPhone.

 Tìm đến mục Settings -> Mail, Contacts, Calendars.

 Trong mục Accounts -> Nhấn Add Account.

 Chọn kiểu email là Microsoft Exchange.

 

 

 Nhập vào thông tin chi tiết tài khoản email của bạn như hình bên dưới và nhấn nút Next để hoàn tất.

 

2. Cài đặt trên các thiết bị Android.

Vào mục Settings -> Add account

Nhập địa chỉ email của bạn vào. Ví dụ: demo@nevicom.net

Nhấn NEXT và nhập mật khẩu email vào.

Nhấn NEXT và điền thông tin chi tiết tài khoản POP3 email của bạn vào.

Xem hình ví dụ bên dưới.

Nhấn NEXT và điền đầy đủ thông tin SMTP của tài khoản email của bạn vào.

Xem hình ví dụ bên dưới.

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin thì nhấn NEXT để hoàn tất việc cài đặt email Axigen lên thiết bị di động chạy Android.

Lời bình

Top