08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Góc giải trí

Chuyển động của quỹ đạo với dao động điều hòa. Quá ảo, quá kì diệu

Đây là 1 ví dụ về dao động điều hòa rất lý thú khi áp dụng cho học sinh học lý 12. Quá kì diệu

Chỉ đơn thuần là 1 vật chuyển động qua lại trên 1 đường thẳng. Tuy nhiên, tổng hợp nhiều chuyển động như vậy tạo cảm giác đây là 1 chuyển động tịnh tiến.

Đây là 1 ví dụ khác, rất hay.

www.NEVICOM.VN

Avatar www.NEVICOM.VN

Lời bình

Top