08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Góc giải trí

Chuyển động của quỹ đạo với dao động điều hòa. Quá ảo, quá kì diệu

Chuyển động của quỹ đạo với dao động điều hòa. Quá ảo, quá kì diệu

Reviews (1,364)
Đây là 1 ví dụ về dao động điều hòa rất lý thú khi áp dụng cho học sinh học lý 12. Quá kì diệu

Chỉ đơn thuần là 1 vật chuyển động qua lại trên 1 đường thẳng. Tuy nhiên, tổng hợp nhiều chuyển động như vậy tạo cảm giác đây là 1 chuyển động tịnh tiến.

Đây là 1 ví dụ khác, rất hay.

www.NEVICOM.VN

Avatar www.NEVICOM.VN

Lời bình

Top