08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Kiểm tra tên miền

Kiểm tra tên miền - Domain Checking

Công cụ giúp chúng ta kiểm tra tên miền đã có người đăng ký chưa? Ai là người đăng ký, họ đã đăng ký bao lâu giúp bạn dễ dàng chọn được tên miền ưng ý nhất.

Tên miền là điểm khởi đầu cho website. Một tên miền tốt sẽ tăng thêm sức mạnh cho thương hiệu của bạn. Việc lựa chọn tên miền là miễn phí, đừng để thương hiệu của mình vào tay đối thủ.

Tiêu chí để chọn 1 tên miền hay

- Tên miền phù hợp với tên doanh nghiệp.

- Tên miền liên quan tới ngành nghề mình đang kinh doanh

- Tên miền phải ngắn gọn, phát âm chuẩn và dễ phát âm.

- Không nên chọn tên miền quá dài hoặc chứa các kí tự đặc biệt, khó phát âm. Điều này sẽ gây khó khăn cho khách hàng

KIỂM TRA TÊN MIỀN

vncom.vnnet.vnedu.vnorg.vninfo.vnbiz.vngov.vnheadlth.vnint.vnac.vnname.vnpro.vn
comnetinfoorgbiztelasiameccustveutwnet.tworg.twcom.tw

Kết quả kiểm tra

Top