08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Kiến thức SEO

Infographic - Bảng tuần hoàn SEO

Nevicom - Bảng tuần hoàn các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công trong quá trình SEO 1 trang web.

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm - SEO (Search Engine Optimization) - cũng giống như môn hóa học. Nó cũng có các nguyên tố được sắp xếp một cách khoa học và SEO cũng như vậy. Bảng bên dưới là những nhân tố trong việc tối ưu công cụ tìm kiếm (search engine - SE).

Bảng tuần hoàn các yếu tố SEO

Các nhân tố trong bản trên đều quan trọng, nhưng những chỗ +3 quan trong hơn 1 & 2. Không cái nào đảm bảo việc web bạn sẽ được thứ hạng cao, những có vài nhân tố giúp tăng tỷ lệ xếp hạng cao hơn. Những tác nhân tiêu cực được thể hiện trong ô màu đỏ sẽ làm mất đi cơ hôi được xếp hạng cao trên các máy tìm kiếm - đặc biệt là Google.

Trác Thông

Avatar Trác Thông

Lời bình

• Cách đây 1 năm
kiemtienchuan.com
cảm ơn tác giả đã chia sẻ
• Cách đây 3 năm
www.khuongbui.com
Cám ơn chủ thớt nhiều
Top