08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Kiến thức SEO

[Infographic] - Tìm hiểu Vị trí xếp hạng trung bình của Google

Cách thức Google tính vị trí trung bình trong việc xếp hạng từ khóa và tại sao nó lại quan trọng như vậy.

Khi nói đến làm SEO, bạn phải kiểm tra thứ hạng từ khóa bạn đang làm mỗi ngày. Nhưng bạn có biết Google làm sao để xếp hạng chho trang web của bạn và tại sao việc đó lại quan trọng?

Cùng chúng tôi tim hiểu trong bảng Infographic dưới đây.

Vị trí trung bình trong việc xếp hạng của Google

Trác Thông

Avatar Trác Thông

Lời bình

Top