08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Nén file CSS

Nén file CSS để tăng tốc độ duyệt web

Theo công cụ đánh giá tốc độ duyệt website của Google, việc nén file CSS sẽ giúp tốc độ website của bạn tăng lên tới 30%

Bạn truy cập vào liên kết sau sẽ hiểu rõ hơn về tốc độ trang web của NEVICOM: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=nevicom.vn&tab=desktop

Tối ưu hóa  website luôn là vấn đề cần giải quyết ngay khi trang web mình hoạt động: Giúp website tải nhanh hơn, dễ dàng đưa website SEO lên TOP Google hơn.

Công cụ nén file CSS sau đây sẽ giúp bạn tối ưu hóa code CSS.

Top