08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Phần mềm tiện ích

Phần mềm lập trình phần mềm, thiết kế website tốt nhất - PHP Designer Full Crack

PHP Designer là một công cụ lập trình PHP chuyên nghiệp và khá nỗi tiếng trong giới lập trình ở cả Việt Nam và thế giới. PHP Designer là một giải pháp tất cả trong một trong quá trình làm website của bạn, nó hỗ trợ việc xây dựng các công cụ trên PHP IDE bằng HTML5, CSS3 và Javascript.

Nếu bạn là chuyên gia lập trình phần mềm, thiết kế website bạn sẽ không lạ gì với những phần mềm như thế này, nhưng với người mới tập trở thành lập trình viên thì công cụ này khá hưu ích đấy

Điều đặc biệt nhất có thể ít người biết đến đó là PHP Designer do chính người Việt Nam xây dựng, tác giả của công trình này là Michael Pham - một người mang cả Quốc tịch Việt Nam và Đan Mạch. PHP Designer đã được Michael Pham phát triển vào năm 1998, hiện nay đã mặt trên hơn 200 quốc gia trên thế giới.

PHP Designer 8.1.2 - IDE hỗ trợ lập trình PHP chuyên nghiệp

PHP Designer 8.1.2 - IDE hỗ trợ lập trình PHP chuyên nghiệp

 

Giới thiệu Một số tính năng:

PHP EDITOR + PHP IDE + HTML 5 EDITOR + CSS 3 EDITOR + JAVASCRIPT EDITOR = PHP DESIGNER 8!

PHP Designer 8 - hỗ trợ lập trình phần mềm, thiết kế website

Mã Insight - Mã Insight giúp bạn PHP, HTML5, CSS3 và JavaScript trực tiếp.

PHP Designer 8 - hỗ trợ lập trình phần mềm, thiết kế website

Sửa lỗi PHP - Phân tích, đánh giá, cấu hình, tìm ra các lỗi trong dòng mã PHP của bạn phù hợp với Xdebug

PHP Designer 8 - hỗ trợ lập trình phần mềm, thiết kế website

Điều hướng mã - Điều hướng đến class, chức năng Biến trong các tập tin, dự án và các khuôn khổ của bạn.

PHP Designer 8 - hỗ trợ lập trình phần mềm, thiết kế website

Tô màu chữ các cú pháp - Chuyển đổi giữa các màu cú pháp cho PHP, HTML5, CSS3 và JavaScript.

PHP Designer 8 - hỗ trợ lập trình phần mềm, thiết kế website

HTML5 - Xây dựng hoàn tất mã HTML5. Nó thậm chí có thể đề nghị bạn các từ khóa bị thiếu.

PHP Designer 8 - hỗ trợ lập trình phần mềm, thiết kế website

JavaScript và CSS3 - Hoàn tất mã JavaScript và CSS3 ngay trong mã HTML5.

PHP Designer 8 - hỗ trợ lập trình phần mềm, thiết kế website

Frameworks cho PHP - Hỗ trợ mọi frameworks cho PHP, ví dụ: Zend, CodeIgniter, Yii and Symfony.

PHP Designer 8 - hỗ trợ lập trình phần mềm, thiết kế website

Thư viện Javascript - Hỗ trợ thư viện giống jQuery, ExtJS, Yui, Dojo. MooTools và Prototype.

PHP Designer 8 - hỗ trợ lập trình phần mềm, thiết kế website

Truyền tập tin - Làm việc với tập tin trên FTP/SFTP. Tự động lưu nó trở về lại Sever.

 

Download PHP Designer 8, dung lượng 25MB

PHP Designer Full Crack - Crack được mọi Version

www.NEVICOM.VN

Avatar www.NEVICOM.VN

Lời bình

Top