08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Sử dụng Editor

Cách chèn file pdf để xem online trên web

Thông thường, đối với file pdf chúng ta muốn xem cần phải download về máy mới xem được. Hoặc trình duyệt hỗ trợ

Khi soạn thảo văn bản, chúng ta sử dụng code như sau:

<iframe frameborder="0" src="http://docs.google.com/gview?url=dia-chi-file-pdf&embedded=true" style="width:100%; height:500px;"></iframe>

Lưy ý:

- Phải chuyển sang chế độ source (mã HTML) mới chèn được code trên

Lời bình

Top