08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Sử dụng Email công ty

Email-11. Hướng dẫn cấu hình mail google trên ipad, iphone theo từng bước

Trong phần này chúng tôi hướng dẫn khách hàng cách cấu hình email doanh nghiệp sử dụng trên nền tảng mail google vào các thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS: Iphone, Ipad. Dễ dàng gửi và nhận email

Mỗi khi có email gửi tới, điện thoại của chúng ta thông báo. Điều này thật tuyệt vời. Lúc nào chúng ta cũng nhận và trả lời email ngay tức thì cho khách hàng của mình.

A. Check mail trực tiếp từ chương trình Mail được cài đặt sẵn trên Ipad, Iphone

- Bước 1. Vào mục Settings

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone. Vào Setting

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone. Vào Settings

- Bước 2: Trong cửa sổ Settings, chọn Mail, Contacts, Calendars / Click chọn Add Account

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone. Email Account

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone. Email Account

Bước 3. Chọn dịch vụ email của Google

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - Chọn Mail Google

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - Chọn Mail Google

Bước 4. Nhập vào Email và mật khẩu tương ứng.

Trong trường hợp này, email của mình là: demo@nevicom.vn

- Phần name: Họ tên của mình

- Description: Mô tả lại hộp email. Ở đây mình để mặc định là tên của email

Sau khi điền đầy đủ thông tin. Nhấn Next để tiếp tục

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - Nhập vào email và mật khẩu

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - Nhập vào email và mật khẩu. Sau đó nhấn Next

Bước 5. Quá trình cài đặt sẽ đước thực hiện ngay sau đó. Đây là màn hình thông báo tài khoản đăng nhập hợp lệ.

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - Tài khoản đăng nhập hợp lệ

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - Tài khoản đăng nhập hợp lệ

Bước 6. Click chọn Save để hoàn thành

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - Hoàn thành

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - Hoàn thành

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - Cài đặt thành công

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - Cài đặt thành công

Bước 7. Check mail. Để thực hiện việc gửi và nhận thư. Chúng ta vào biểu tượng Email trên màn hình

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - Vào biểu tượng Email

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - Vào biểu tượng Email

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - Đăng nhập thành công

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - Đăng nhập thành công

Chúng ta có thể add nhiều tài khoản Email trên cùng 1 thiết bị Ipad, Iphone.

B. Sử dụng chương trình Gmail

Chương trình Gmail này thường không được cài đặt sẵn trên các thiết bị của IOS. Chương trình này khá thân thiện và tiện dụng được Google phát triển. (Bạn vào App Store để cài đặt nhé, chương trình này là miễn phí)

Mình khuyên các bạn nên sử dụng chương trình này để thực hiện gửi và nhận email trên Ipad hoặc Iphone.

Bước 1. Vào biểu tượng Gmail

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - Vào biểu tượng Gmail

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - Vào biểu tượng Gmail

Bước 2. Đăng nhập tài khoản email doanh nghiệp được cung cấp bởi Google và mật khẩu tương ứng

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - Đăng nhập tài khoản email doanh nghiệp

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - Đăng nhập tài khoản email doanh nghiệp

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - Đang thực  hiện việc đăng nhập

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - Đang thực  hiện việc đăng nhập

Bước 3. Đăng nhập thành công

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - đăng nhập thành công

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone - đăng nhập thành công

Rõ ràng, sử dụng chương trình hỗ trợ này của Google dễ dàng cài đặt hơn rất nhiều.

Đây là màn hình chờ thông báo email được gửi tới. Thật tuyệt vời.

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone -  màn hình chờ

Hướng dẫn cấu hình mail Google trên ipad, iphone -  màn hình chờ

Trong phần sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tích hợp email doanh nghiệp và các thiết bị Android cũng như Window Phone hay Blackberry.

Chúc các bạn thành công.

Lời bình

• Cách đây 1 năm
Tốt 
• Cách đây 4 năm
camram on nhieu
Top