08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Sử dụng Email công ty

Email 13 - Tìm thư bằng tính năng tìm kiếm của Gmail

Bạn đang cố gắng tìm kiếm một email trong hàng trăm email? Với sức mạnh tìm kiếm của Google ngay trong hộp thư đến của bạn, bạn có thể tìm chính xác và nhanh chóng thứ mình đang tìm kiếm

Dịch vụ email của Google cho phép bạn tìm kiếm khá chi tiết các thư trong hòm thư của bạn: Từ người gửi, người nhận, cho tới các trợ giúp tối ưu để cho kết quả chính xác.

Mời các bạn Xem Video sau được cung cấp bởi dịch vụ email doanh nghiệp  của Gmail

Tìm thư bằng tính năng tìm kiếm của Gmail.

Ghi chú: Có phụ đề Tiếng Việt

Lời bình

Top