08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Sử dụng Email công ty

Email 14 - Phân loại email đến trong tài khoản email của Gmail

Tính năng tuyệt vời của Gmail - email Google sẽ giúp các bạn phân loại các email theo hệ thống. Đồng thời đưa ra những chỉ dẫn giúp bạn quản lý hộp mail của mình 1 cách hiệu quả.

Việc theo dõi tất cả thư của bạn và nơi chúng đến có thể đầy thách thức, nhưng bạn không nhất thiết phải làm việc này

Mọi sự phân loại, sắp xếp email đến đã được Gmail làm việc tốt. Tuy nhiên, bạn cần tìm hiểu một vài điều cơ bản về Gmail có thể giúp bạn nhanh chóng tìm thấy thư và sắp xếp tài khoản của mình theo cách bạn muốn.

Phân loại email đến trong tài khoản email của Gmail

Lời bình

Top