08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Sử dụng Email công ty

Email-2. Hướng dẫn đăng nhập và kích hoạt tài khoản email công ty - Email business được cung cấp bởi Google

Khi nhận được email và mật khẩu được cung cấp bởi NEVICOM, tài khoản email này chưa thể sử dụng được. Chúng ta cần thực hiện việc kích hoạt tài khoản và đổi mật khẩu mới có thể sử dụng được.

Sau khi nhận được email và mật khẩu được cung cấp từ dịch vụ email doanh nghiệp được cung cấp bởi NEVICOM, tài khoản email này chưa thể sử dụng được. Chúng ta cần thực hiện việc kích hoạt tài khoản và đổi mật khẩu mới có thể sử dụng được.

Chúng ta lần lượt thực hiện các bước như sau:

b1. Mở 1 trình duyệt web bất kì, gõ địa chỉ: http://gmail.com

b2. Đăng nhập với email và mật khẩu được cung cấp bởi NEVICOM

Nhập email và mật khẩu để tiếp tục kích hoạt tài khoản email business - Email Google

Nhập email và mật khẩu để tiếp tục kích hoạt tài khoản email business - Email Google

b3. Kích hoạt tài khoản. Sau khi đăng nhập thành công, Google sẽ tự động chuyển sang trang kích hoạt tài khoản. Chúng ta nhập mã số kích hoạt theo hướng dẫn  của Google.

Nhập mã số kích hoạt vào ô tương ứng để kích hoạt tài khoản Email Business

Nhập mã số kích hoạt vào ô tương ứng để kích hoạt tài khoản Email Business của Gmail được cung cấp bởi Nevicom

b4. Đổi mật khẩu. Khi đăng nhập lần đầu tiên, Google yêu cầu chúng ta đổi lại mật khẩu. Hãy đổi mật khẩu theo ý thích của riêng bạn.

Đổi lại mật khẩu mới cho email trước khi sử dụng

Đổi lại mật khẩu mới cho email trước khi sử dụng

b5. Thành công. Sau khi đổi mật khẩu thành công, tài khoản của bạn sẽ chính thức được cấp phép hoạt động.

Hộp mail sau khi đăng nhập thành công

Hộp mail sau khi đăng nhập thành công

Mời các bạn xem Video hướng dẫn đăng nhập và kích hoạt tài khoản email:

Chúc các bạn thành công với dịch vụ email công ty này.

Lời bình

Top