08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Sử dụng Email công ty

Email-3. 3 bước thay đổi họ tên trong email gmail của Google - Email công ty

Chúng ta lần lượt thực hiện 3 bước như sau: Bước 1. Vào mục Setting. Bước 2. Chọn nhãn Account / Edit Info. Bước 3. Nhập vào Họ tên và lưu lại.

Chỉ áp dụng thành công với dịch vụ email Google hoặc dịch vụ email doanh nghiệp theo tên miền riêng tại NEVICOM

Sau khi đăng nhập vào thành công vào tài khoản Email công ty của mình. Chúng ta lần lượt thực hiện các bước như sau:

Bước 1. Vào mục Cài Đặt (Setting) - Biểu tượng bánh răng cưa ở góc trên bên phải của hộp thư

 

Vào mục cài đặt để bắt đầu tiến hành thay đổi họ tên của Email Google

Hình 1. Vào mục cài đặt để bắt đầu tiến hành thay đổi họ tên của Email Google

Bước 2. Sau khi bảng cài đặt (setting) hiển thị. Ta click chuột vào nhãn Account và click vào liên kết Edit Info để thực hiện quá trình thay đổi họ tên trong email của mình.

Vào mục Account và chọn Edit Info để thực hiện quá trình thay đổi họ tên

Hình 2. Vào mục Account và chọn Edit Info để thực hiện quá trình thay đổi họ tên

Bước 3. Sau khi click vào liên kết Edit Info, một cửa sổ mới sẽ hiển thị ra.

Nhập lại họ và tên của mình vào ô NAME

Hình 3. Nhập lại họ và tên của mình vào ô NAME

Nhập vào họ tên của mình.  Sau đó click vào nút Save Change để hoàn tất quá trình chuyển đổi.

Kết quả của quá trình thay đổi họ tên

Hình 4. Kết quả của quá trình thay đổi họ tên

Như các bạn thấy, dịch vụ email theo tên miền riêng hoàn toàn sử dụng trên hệ thống email của Google

Lời bình

Top