08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Sử dụng Email công ty

Email-6. Hướng dẫn cấu hình Outlook Express với Gmail - Email theo tên miền riêng

Hướng dấu cấu hình Outlook Express để có thể gửi và nhận email với Email của Google (Gmail.COM) - Email theo tên miền riêng được cung cấp bởi NEVICOM

Trong phần này, mình hướng dẫn các bạn cách cài đặt Outlook để có thể gửi và nhận thư được cung cấp bởi NEVICOM - Đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ email doanh nghiệp dung lượng lưu trữ lớn. Đây là 1 dịch vụ email theo tên miền riêng được cung cấp bởi Google.

Nếu là lần đầu tiên sử dụng thì Outlook sẽ kích hoạt ngay phần thiết lập tài khoản. Còn nếu không thì sau khi khởi động Outlook, chọn trình đơn Tools / Account Settings

Tóm tắt nhanh:

b1.  Chọn trình đơn Tools / Account Settings. Chương trình sẽ hiển thị ra 1 cửa sổ Account Settings

b2. Trong thẻ Email, chọn New

b3. Trong cửa sổ Add New E-mail Account vừa hiển thị, check chọn: Manually configure server settings or additional server type, nhấn Next

b4. Tiếp check chọn Internet E-mail, Nhấn Next

b5. Nhập khai khai báo: Your name (Tên người dùng), E-email Address (Địa chỉ email đầy đủ), User name (Nhập lại địa chỉ email), Password (Mật khẩu tương ứng của email). Đánh dấu chọn Remember Password nếu đây là máy tính riêng của mình

Account Type: POP3

Incomming mail server: pop.gmail.com

Outgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.com

b6. Tiếp theo chọn nút More Setting và khai báo:

- Chọn trang Outgoing Server: chọn My outgoing server (SMTP) requires authetication và chọn Use the same settings as my incoming server.

- Chọn trang Advanced và khai báo:

Incoming server (Pop3): 995 và đánh dấu vào mục This server requires an encrypted connection (SSL)

Outgoing server (SMTP): 587 và chọn tại mục Use the following type of encrypted connections: TLS

Click OK  để hoàn tất bước 6.

b7. Click vào nút Test Account Settings để kiểm tra email đã hoạt động tốt hay chưa?

b8. Click Next / Finish để hoàn tất quả trình cài đặt.

Như vậy là quá trình cài đặt thành công, Vào menu Tools/ Send / Receive  -> Send / Receive All để kiểm tra thư.

Hướng dẫn chi tiết theo hình minh họa:

b1. Sau khi khởi động chương trình OutLook, chúng ta vào menu Tools / Account Setting...

Hướng dẫn cấu hình Outlook với email doanh nghiệp

b2. Trong cửa sổ mới Account Settings. Ta vào tabs: Email / New ...

Hướng dẫn cấu hình Outlook với email doanh nghiệp

b3. Trong cửa sổ Add New E-email Account, đánh dấu chọn Manually configure server settings or additional server type, nhấn nút Next

Hướng dẫn cấu hình Outlook với email doanh nghiệp

b4. Check chọn Internet E-mail và nhấn nút Next

Hướng dẫn cấu hình Outlook với email doanh nghiệp

b5. Trong phần khai báo, ta điền đầy đủ thông tin:

User Information:

- Your Name: Họ tên của bạn

- E-mail Address: Nhập vào địa chỉ email, địa chỉ đầy đủ.

Server Information

- Account Type: Chọn: POP3

- Incomming mail server: Gõ: pop.gmail.com

- Outgoing mail server (SMTP): Gõ: smtp.gmail.com

Ghi chú: Dịch vụ email công ty được cung cấp bởi NEVICOM sử dụng hoàn toàn email của Google nên các thông số điền vào đây là thông số của gmail

Logon Information:

- User Name: nhập vào địa chỉ email (trong trường hợp này, User Name và E-mail Address là 1)

- Password: Nhập mật khẩu đăng nhập của Email

Check Chọn Remember Password nếu máy tính này chỉ 1 mình bạn sử dụng. Nhiều người sử dụng thì không nên chọn.

Sau đó, chúng ta click chọn More Settings ... để cài đặt mở rộng

 

Hướng dẫn cấu hình Outlook với email doanh nghiệp

b6. Trong cửa sổ vừa hiển thị: Internet E-email Settings.

Trong tabs: Outgoing Server

Check chọn My outgoing server (SMTP) requires authetication và chọn Use the same settings as my incoming server.

Sau đó chuyển sang tabs: Advanced

Hướng dẫn cấu hình Outlook với email doanh nghiệp

Trong tabs: Advanced

- Incomming Server (POP3). Gõ: 995 và đánh dấu vào mục This server requires an encrypted connection (SSL)

- Outgoing server (SMTP). Gõ 587 và chọn tại mục Use the following type of encrypted connections. Chọn TLS

Sau đó Click nút OK để đồng ý cài đặt mở rộng

Hướng dẫn cấu hình Outlook với email doanh nghiệp

b7. Click vào nút Test Account Settings ... để kiểm tra quá trình cài đặt có tốt hay có gây ra lổi gì không?

Hướng dẫn cấu hình Outlook với email doanh nghiệp

Bảng thông báo Test Account Settings cho chúng ta biết là quá trình cài đặt thành công.

Hướng dẫn cấu hình Outlook với email doanh nghiệp

b8. Click Nút Next. Chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

Hướng dẫn cấu hình Outlook với email doanh nghiệp Hướng dẫn cấu hình Outlook với email doanh nghiệp

Kiểm tra quá trình nhận và gửi thư

Vào menu Tools  ->  Send / Receive -> Send / Receive All (hoặc nhấn phím F9) để thự hiện quá trình gửi hoặc nhận thư.

 

Hướng dẫn cấu hình Outlook với email doanh nghiệp

Hướng dẫn cấu hình Outlook với email doanh nghiệp

Tiến trình nhận và gửi thư

Chúc các bạn thành công!

Lời bình

• Cách đây 5 năm
Sao mình khai báo y như vậy nhưng đều không đồng bộ được nhỉ, riêng mail của gmail thì làm cái được ngay nhưng mail tên miền riêng thì ko thể nào đồng bộ được
Top