08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Sử dụng Email công ty

Email-7. Hướng dẫn sao lưu và phục hồi dữ liệu email trên Outlook

Những hướng dẫn sau chỉ có thể sao lưu dữ liệu và phục hồi dữ liệu email trên Outlook, không bao gồm sao lưu thông tin tài khoản email (mật khẩu, cấu hình máy chủ,…). Áp dụng với Outlook 2007 và Outlout 2010

Tham khảo thêm bài viết:  Hướng dẫn cấu hình Outlook Express với email doanh nghiệp

Đối với các hoạt động trong email cá nhân hay email doanh nghiệp, thì việc sao lưu (Backup email) dữ liệu email là điều nên làm:

- Có thể di chuyển dữ liệu từ máy này sang máy khác.

- Có thể gộp chung dữ liệu trong email cũ vào với dữ liệu trong email mới.

- Đặc biệt, nếu hacker tấn công xóa mọi email thì chúng ta vẫn có thể phục hồi (Restore email) lại được.

1. Sao lưu dữ liệu email:

Chúng ta quan sát: Personal Folders File là thư mục chứa toàn bộ thông tin của email: Thư gửi, thư nhận, thư đã xóa, ... Do vậy, khi sao lưu, chúng ta nên chọn thư mục này để sao lưu được toàn bộ dữ liệu

Sao lưu và phục hồi dữ liệu email - giao diện chính của Outlook

Sao lưu và phục hồi dữ liệu email - giao diện chính của Outlook

Bước 1.  Vào trình đơn File / Import and Export ...

Bước 2. Trong cửa sổ mới hiển thị, ta chọn mục: Export to a file, và chọn Next

Sao lưu và phục hồi dữ liệu email - Chọn Export to a file

Sao lưu và phục hồi dữ liệu email - Chọn Export to a file

Bước 3. Trong trang kế tiếp, chúng ta nên chọn Personal Folder File (.pst). Nhấn Next > để tiếp tục

Sao lưu và phục hồi dữ liệu email - Chọn Personal Folder File (.pst)

Sao lưu và phục hồi dữ liệu email - Chọn Personal Folder File (.pst)

Bước 4. Như đã giới thiệu phần đầu, Persolnal Folders File là thư mục chứa toàn bộ dữ liệu email (thư gửi, thư nhận, thư nháp, ...).

Do vậy, ta nên chọn Thư mục này để sao lưu tất cả.

Lưu ý: Check chọn Include Subfolders để sao lưu mọi thư mục con.

Sao lưu và phục hồi dữ liệu email - Chọn Personal Folders File

Sao lưu và phục hồi dữ liệu email - Chọn Personal Folders File

Khi sao lưu, cần ghi nhớ vị trí sao lưu. Không nên sao lưu lung tung rồi quên nó nằm ở đâu.

Sao lưu và phục hồi dữ liệu - Ghi nhớ vị trí sao lưu

Sao lưu và phục hồi dữ liệu - Ghi nhớ vị trí sao lưu

Xem phim minh họa việc Sao lưu dữ liệu Email.

2. Phục hồi dữ liệu email

Để phục hồi dữ liệu, chúng ta dùng thao tác ngược lại:

Bước 1. File / Import And Export

Bước 2. Chọn Import from another program or file

Bước 3. Chọn Personal Folder File (.pst)

Bước 4. Chọn Vị trí File đã sao lưu và Finish để hoàn thành.

-----------------------------------

www.nevicom.vn đơn vị cung cấp dịch vụ email doanh nghiệpDịch vụ email công tyDịch vụ email theo tên miền riêng được cung cấp từ dịch vụ email Google: Ổn định 99,9%, bảo mật, chống SPAM hiệu quả. Luôn luôn được hỗ trợ kịp thời.

Lời bình

Top