08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Sử dụng Email công ty

Email-9. Chuyển tiếp nội dung của nhiều email khác nhau về cùng một tài khoản. P2. email Yahoo

Trong phần 1, tôi hướng dẫn các bạn cách chuyển tiếp email từ dịch vụ email của Google. Trong phần này, tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn cách chuyển tiếp từ dịch vụ email của Yahoo.

Hiện tại, tôi đang có 2 email: kha@nevicom.vn. Đây là tài khoản từ dịch vụ email của Google, được gọi là email theo tên miền riêng được cung cấp bởi NEVICOM và email các nhân: quaivatit@yahoo.com

Tôi muốn đăng nhập vào tài khoản email kha@nevicom.vn là dễ dàng đọc được nội dung từ email phụ của tôi là quaivatit@yahoo.com

Như vậy, tôi đã xác định email chính là: kha@nevicom.vn, email phụ là email cá nhân: quaivatit@yahoo.com

Bước 1. Ta đăng nhập thành công vài tài khoản email yahoo (quaivatit@yahoo.com) tại http://mail.yahoo.com

Vào mục Settings (Click vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc trên, bên phải trong cửa sổ email của bạn, sẽ có mục Settings hiển thị ra)

Click vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc trên, bên phải trong cửa sổ email của bạn, sẽ có mục Settings hiển thị ra

Click vào biểu tượng bánh xe răng cưa ở góc trên, bên phải trong cửa sổ email của bạn, sẽ có mục Settings hiển thị ra

Bước 2. Trong cửa sổ mới hiển thị, chọn Tabs: Accounts, sau đó tiếp tục click chọn nút Edit

Chuyển tiếp email - Chọn Accounts / Edit

Chuyển tiếp email - Chọn Accounts / Edit

Bước 3. Trong cửa sổ mới hiển thị.

- Check chọn: Forward: You won't get any mail in your Yahoo account. Instead, your mail is forwarded to the specified address so you can check it there

- Nhập vào địa chỉ email chính (kha@nevicom.vn)

- Nên chọn thêm tùy chọn: Store and Forward (Lưu trữ đồng thời chuyển tiếp)

- Click Save để lưu lại.

Hướng dẫn cách chuyển tiếp email yahoo

- Sau đó, click OK để đồng ý việc chuyển tiếp

Hướng dẫn cách chuyển tiếp email

Lúc này sẽ có 1 email gửi tới địa chỉ: kha@nevicom.vn để xác nhận quá trình chuyển tiếp.

Bước 4.  Đăng nhập vào địa chỉ email kha@nevicom.vn để thực hiện quá trình chuyển tiếp.

Email xác nhận để hoàn thành quá trình chuyển tiếp

Email xác nhận để hoàn thành quá trình chuyển tiếp

Quá trình chuyển tiếp được thực hiện thành công

Quá trình chuyển tiếp được thực hiện thành công

Xem thêm phần 1: Hướng dẫn chuyển tiếp email doanh nghiệp từ tài khoản email Google

Lời bình

Top