08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Key: NEVICOM

Nếu nhiều cá nhân thực hiện thay đổi với một tài khoản AdWords, thì khi mở tài khoản trong AdWords Editor, họ nên:

16:43:50, 13/07/2014
Nếu nhiều cá nhân thực hiện thay đổi với một tài khoản AdWords, thì khi mở tài khoản trong AdWords Editor, họ nên:
Nếu nhiều cá nhân thực hiện thay đổi với một tài khoản AdWords, thì khi mở tài khoản trong AdWords Editor, họ nên:

Phương pháp nào sẽ được đề xuất cho nhà quảng cáo đang cố gắng tăng Điểm chất lượng của từ khóa có hiệu suất thấp?

15:59:00, 13/07/2014
Phương pháp nào sẽ được đề xuất cho nhà quảng cáo đang cố gắng tăng Điểm chất lượng của từ khóa có hiệu suất thấp?
Phương pháp nào sẽ được đề xuất cho nhà quảng cáo đang cố gắng tăng Điểm chất lượng của từ khóa có hiệu suất thấp?

Điều gì sẽ xảy ra do chiến dịch tìm kiếm luôn đáp ứng ngân sách hàng ngày của chiến dịch?

15:59:00, 13/07/2014
Điều gì sẽ xảy ra do chiến dịch tìm kiếm luôn đáp ứng ngân sách hàng ngày của chiến dịch?
Điều gì sẽ xảy ra do chiến dịch tìm kiếm luôn đáp ứng ngân sách hàng ngày của chiến dịch?

Giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa là:

15:59:00, 13/07/2014
Giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa là:
Giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa là:

Bạn đang nhắm mục tiêu toàn bộ Hoa Kỳ trong chiến dịch quảng cáo thiết bị lặn bằng bình dưỡng khí

15:59:00, 13/07/2014
Bạn đang nhắm mục tiêu toàn bộ Hoa Kỳ trong chiến dịch quảng cáo thiết bị lặn bằng bình dưỡng khí
Bạn đang nhắm mục tiêu toàn bộ Hoa Kỳ trong chiến dịch quảng cáo thiết bị lặn bằng bình dưỡng khí, nhưng bạn biết rằng hầu hết thiết bị lặn bằng bình dưỡng khí được bán cho khách hàng ở Hawaii.

Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiển thị để:

15:59:00, 13/07/2014
Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiển thị để:
Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch hiển thị để:

Quảng cáo của nhà quảng cáo không xuất hiện trong Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo khi từ khóa chính xác được truy vấn

13:43:50, 13/07/2014
Quảng cáo của nhà quảng cáo không xuất hiện trong Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo khi từ khóa chính xác được truy vấn
Quảng cáo của nhà quảng cáo không xuất hiện trong Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo khi từ khóa chính xác được truy vấn. Hành động nào sẽ giúp nhà quảng cáo xác định tại sao quảng cáo không hiển thị?

Mã chèn từ khóa trong dòng tiêu đề của quảng cáo có nội dung: "Mua {KeyWord:Sách}". Quảng cáo có liên quan

10:43:50, 13/07/2014
Mã chèn từ khóa trong dòng tiêu đề của quảng cáo có nội dung: "Mua {KeyWord:Sách}". Quảng cáo có liên quan
Mã chèn từ khóa trong dòng tiêu đề của quảng cáo có nội dung: "Mua {KeyWord:Sách}". Quảng cáo có liên quan đã xuất hiện khi người dùng tìm kiếm "sách hoa" và truy vấn được mở rộng thành một từ khóa đối sánh rộng trong tài khoản, từ khóa "sách làm vườn". Trong ví dụ này, dòng tiêu đề của quảng cáo sẽ được hiển thị như thế nào?

Công cụ Loại trừ IP cho phép nhà quảng cáo:

07:43:50, 13/07/2014
Công cụ Loại trừ IP cho phép nhà quảng cáo:
Công cụ Loại trừ IP cho phép nhà quảng cáo:

Nếu truy vấn "thợ ống nước Seattle" được nhập vào Google, Google sẽ sử dụng cụm từ vị trí là một phần của truy vấn để hiển thị quảng cáo:

04:43:50, 13/07/2014
Nếu truy vấn "thợ ống nước Seattle" được nhập vào Google, Google sẽ sử dụng cụm từ vị trí là một phần của truy vấn để hiển thị quảng cáo:
Nếu truy vấn "thợ ống nước Seattle" được nhập vào Google, Google sẽ sử dụng cụm từ vị trí là một phần của truy vấn để hiển thị quảng cáo:

Nhà quảng cáo triển khai Trình tối ưu hóa chuyển đổi và nhận thấy các chiến dịch đang nhận ít chuyển đổi hơn so với trước khi triển khai công cụ này

01:43:50, 13/07/2014
Nhà quảng cáo triển khai Trình tối ưu hóa chuyển đổi và nhận thấy các chiến dịch đang nhận ít chuyển đổi hơn so với trước khi triển khai công cụ này
Nhà quảng cáo triển khai Trình tối ưu hóa chuyển đổi và nhận thấy các chiến dịch đang nhận ít chuyển đổi hơn so với trước khi triển khai công cụ này. Nhà quảng cáo nên thực hiện hành động nào để tăng số chuyển đổi nhận được?

Nếu nhà quảng cáo có cùng một từ khóa trong hai nhóm quảng cáo khác nhau, từ khóa chiến thắng trong phiên đấu giá nhất định sẽ là từ khóa có:

22:43:50, 12/07/2014
Nếu nhà quảng cáo có cùng một từ khóa trong hai nhóm quảng cáo khác nhau, từ khóa chiến thắng trong phiên đấu giá nhất định sẽ là từ khóa có:
Nếu nhà quảng cáo có cùng một từ khóa trong hai nhóm quảng cáo khác nhau, từ khóa chiến thắng trong phiên đấu giá nhất định sẽ là từ khóa có:

Người bán hoa đang quảng cáo 5 loại hoa, bao gồm cả hoa hồng đỏ. Khi người dùng nhập cụm từ "hoa hồng đỏ" vào Google

19:43:50, 12/07/2014
Người bán hoa đang quảng cáo 5 loại hoa, bao gồm cả hoa hồng đỏ.  Khi người dùng nhập cụm từ "hoa hồng đỏ" vào Google
Người bán hoa đang quảng cáo 5 loại hoa, bao gồm cả hoa hồng đỏ. Khi người dùng nhập cụm từ "hoa hồng đỏ" vào Google, quảng cáo của nhà quảng cáo đó được hiển thị và được nhấp vào. Trang đích nào có khả năng chuyển đổi thành bán hàng nhất?

Bảo vệ động vật, bảo vệ thiên nhiên ngay từ bay giờ trước khi quá muộn

17:25:13, 12/07/2014
Bảo vệ động vật, bảo vệ thiên nhiên ngay từ bay giờ trước khi quá muộn
Bụng của các chú chim không khác gì "một bãi rác thu nhỏ". Chỉ vì sự thiếu ý thức bảo vệ môi trường của con người mà hòn đảo xinh đẹp bỗng chốc trở thành một bãi rác khổng lồ, với những bờ biển, đồng cỏ chất đầy rác thải do sóng đánh dạt vào bờ.

Yếu tố nào xác định tỷ lệ nhấp (CTR) của từ khóa?

16:43:50, 12/07/2014
Yếu tố nào xác định tỷ lệ nhấp (CTR) của từ khóa?
Yếu tố nào xác định tỷ lệ nhấp (CTR) của từ khóa?
Top