08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Key: NEVICOM

Người dùng sử dụng hai thứ tiếng tìm kiếm trên Google.com (tên miền của Google Hoa Kỳ) và đã đặt tiếng Tây Ban Nha

15:59:00, 22/07/2014
Người dùng sử dụng hai thứ tiếng tìm kiếm trên Google.com (tên miền của Google Hoa Kỳ) và đã đặt tiếng Tây Ban Nha
Người dùng sử dụng hai thứ tiếng tìm kiếm trên Google.com (tên miền của Google Hoa Kỳ) và đã đặt tiếng Tây Ban Nha làm ngôn ngữ giao diện ưa thích trên Google. Để nhắm mục tiêu người dùng cụ thể này, nhà quảng cáo nên sử dụng cài đặt ngôn ngữ chiến dịch nào?

Nhà quảng cáo quyết định chỉnh sửa nhắm mục tiêu theo vị trí của quảng cáo có thể thực hiện điều này ở:

15:59:00, 22/07/2014
Nhà quảng cáo quyết định chỉnh sửa nhắm mục tiêu theo vị trí của quảng cáo có thể thực hiện điều này ở:
Nhà quảng cáo quyết định chỉnh sửa nhắm mục tiêu theo vị trí của quảng cáo có thể thực hiện điều này ở:

Mục tiêu chính của đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tự động là để:

15:59:00, 21/07/2014
Mục tiêu chính của đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tự động là để:
Mục tiêu chính của đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) tự động là để:

Nếu tùy chọn giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) không có sẵn cho chiến dịch, lý do có thể nhất là chiến dịch:

15:59:00, 21/07/2014
Nếu tùy chọn giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) không có sẵn cho chiến dịch, lý do có thể nhất là chiến dịch:
Nếu tùy chọn giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) không có sẵn cho chiến dịch, lý do có thể nhất là chiến dịch:

Từ khóa có tỷ lệ nhấp (CTR) rất thấp thường sẽ nhận được:

15:59:00, 21/07/2014
Từ khóa có tỷ lệ nhấp (CTR) rất thấp thường sẽ nhận được:
Từ khóa có tỷ lệ nhấp (CTR) rất thấp thường sẽ nhận được:

Một nhà quảng cáo chủ yếu tập trung vào phản hồi trực tiếp, thay cho xây dựng thương hiệu

15:59:00, 21/07/2014
Một nhà quảng cáo chủ yếu tập trung vào phản hồi trực tiếp, thay cho xây dựng thương hiệu
Một nhà quảng cáo chủ yếu tập trung vào phản hồi trực tiếp, thay cho xây dựng thương hiệu. Nhà quảng cáo nên xóa từ khóa khỏi chiến dịch tìm kiếm nếu từ khóa:

Một nhà quảng cáo muốn đạt được vị trí hàng đầu trong kết quả tìm kiếm có trả tiền. Đề xuất nào sẽ cải thiện khả năng vị trí quảng cáo hàng đầu?

15:59:00, 20/07/2014
Một nhà quảng cáo muốn đạt được vị trí hàng đầu trong kết quả tìm kiếm có trả tiền.  Đề xuất nào sẽ cải thiện khả năng vị trí quảng cáo hàng đầu?
Một nhà quảng cáo muốn đạt được vị trí hàng đầu trong kết quả tìm kiếm có trả tiền. Đề xuất nào sẽ cải thiện khả năng vị trí quảng cáo hàng đầu?

Để xác định ngôn ngữ quảng cáo nào cần nhắm mục tiêu đến người dùng, hệ thống AdWords đề cập đến:

15:59:00, 20/07/2014
Để xác định ngôn ngữ quảng cáo nào cần nhắm mục tiêu đến người dùng, hệ thống AdWords đề cập đến:
Để xác định ngôn ngữ quảng cáo nào cần nhắm mục tiêu đến người dùng, hệ thống AdWords đề cập đến:

Bằng cách thêm vị trí được quản lý vào chiến dịch Mạng hiển thị - bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình:

15:59:00, 20/07/2014
Bằng cách thêm vị trí được quản lý vào chiến dịch Mạng hiển thị - bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình:
Bằng cách thêm vị trí được quản lý vào chiến dịch Mạng hiển thị - bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình:

Công thức nào trình bày cách Xếp hạng quảng cáo được xác định trên Google Tìm kiếm?

15:59:00, 20/07/2014
Công thức nào trình bày cách Xếp hạng quảng cáo được xác định trên Google Tìm kiếm?
Công thức nào trình bày cách Xếp hạng quảng cáo được xác định trên Google Tìm kiếm?

Nhà quảng cáo nên sử dụng tính năng nào để tổ chức nhóm quảng cáo?

15:59:00, 20/07/2014
Nhà quảng cáo nên sử dụng tính năng nào để tổ chức nhóm quảng cáo?
Nhà quảng cáo nên sử dụng tính năng nào để tổ chức nhóm quảng cáo?

Lợi ích nào là lợi ích của Chi tiêu do người quản lý xác định (MDS)?

15:59:00, 19/07/2014
Lợi ích nào là lợi ích của Chi tiêu do người quản lý xác định (MDS)?
Lợi ích nào là lợi ích của Chi tiêu do người quản lý xác định (MDS)?

Lợi ích nào là lợi ích của quảng cáo tìm kiếm với Google AdWords?

15:59:00, 19/07/2014
Lợi ích nào là lợi ích của quảng cáo tìm kiếm với Google AdWords?
Lợi ích nào là lợi ích của quảng cáo tìm kiếm với Google AdWords?

Nhà quảng cáo thêm từ khóa phủ định vào nhóm quảng cáo trong chiến dịch tìm kiếm. Điều này có nghĩa là quảng cáo sẽ không hiển thị nếu từ khóa phủ định:

15:59:00, 19/07/2014
Nhà quảng cáo thêm từ khóa phủ định vào nhóm quảng cáo trong chiến dịch tìm kiếm. Điều này có nghĩa là quảng cáo sẽ không hiển thị nếu từ khóa phủ định:
Nhà quảng cáo thêm từ khóa phủ định vào nhóm quảng cáo trong chiến dịch tìm kiếm. Điều này có nghĩa là quảng cáo sẽ không hiển thị nếu từ khóa phủ định:

Lỗi bảo mật cực kì nguy hiểm trên thiết bị di động Android

16:40:22, 18/07/2014
Lỗi bảo mật cực kì nguy hiểm trên thiết bị di động Android
Dữ lliệu lưu trữ trên các thiêt bị android đã thật sự xóa an toàn chưa? Nếu chúng ta thực hiện thao tác: Factory data reset. Thiết lập trở lại như lúc xuất xưởng.
Top