08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Key: NEVICOM

Thông tin nhà quảng cáo sẽ tìm thấy trong công cụ Lịch sử thay đổi là:

04:43:50, 17/07/2014
Thông tin nhà quảng cáo sẽ tìm thấy trong công cụ Lịch sử thay đổi là:
Thông tin nhà quảng cáo sẽ tìm thấy trong công cụ Lịch sử thay đổi là:

Bạn đang khởi chạy chiến dịch mới bán đồ đạc văn phòng thời trang. Bạn muốn phát triển chiến dịch để tối đa hóa lợi nhuận

01:43:50, 17/07/2014
Bạn đang khởi chạy chiến dịch mới bán đồ đạc văn phòng thời trang. Bạn muốn phát triển chiến dịch để tối đa hóa lợi nhuận
Bạn đang khởi chạy chiến dịch mới bán đồ đạc văn phòng thời trang. Bạn muốn phát triển chiến dịch để tối đa hóa lợi nhuận cho tất cả lưu lượng truy cập có sẵn trên các từ khóa hiện tại của mình. Nếu chỉ được phép thực hiện một lần, thứ tự các bước nào bên dưới có khả năng nhất thu được nhiều lợi nhuận nhất?

Bạn là một kế toán độc lập bán sách điện tử bạn viết về Tiếp thị công cụ tìm kiếm giá $50

22:43:50, 16/07/2014
Bạn là một kế toán độc lập bán sách điện tử bạn viết về Tiếp thị công cụ tìm kiếm giá $50
Bạn là một kế toán độc lập bán sách điện tử bạn viết về Tiếp thị công cụ tìm kiếm giá $50. Bạn có các chiến dịch trên nhiều nền tảng quảng cáo trực tuyến: mạng tìm kiếm, mạng hiển thị & mạng quảng cáo khác. Phương pháp nào cho mục tiêu CPA
và ngân sách phù hợp nhất để tối đa hóa tổng lợi nhuận của bạn?

Xem xét dữ liệu "Chi tiết từ khóa" trên tab Từ khóa sẽ giúp nhà quảng cáo xác định:

19:43:50, 16/07/2014
Xem xét dữ liệu "Chi tiết từ khóa" trên tab Từ khóa sẽ giúp nhà quảng cáo xác định:
Xem xét dữ liệu "Chi tiết từ khóa" trên tab Từ khóa sẽ giúp nhà quảng cáo xác định:

Công việc nào cho phép nhà quảng cáo tự động hóa báo cáo và quản lý chiến dịch AdWords?

16:43:50, 16/07/2014
Công việc nào cho phép nhà quảng cáo tự động hóa báo cáo và quản lý chiến dịch AdWords?
Công việc nào cho phép nhà quảng cáo tự động hóa báo cáo và quản lý chiến dịch AdWords?

Bạn đang quản lý chiến dịch có ngân sách không bị giới hạn miễn là ROI dương

15:59:00, 16/07/2014
Bạn đang quản lý chiến dịch có ngân sách không bị giới hạn miễn là ROI dương
Bạn đang quản lý chiến dịch có ngân sách không bị giới hạn miễn là ROI dương, nhưng vẫn có điều gì đó giới hạn số tiền mà bạn có thể đầu tư hiệu quả. Đó là gì? Chọn câu trả lời có liên quan chặt chẽ nhất.

Nhà quảng cáo tìm cách tăng chuyển đổi đang sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) thủ công

15:59:00, 16/07/2014
Nhà quảng cáo tìm cách tăng chuyển đổi đang sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) thủ công
Nhà quảng cáo tìm cách tăng chuyển đổi đang sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) thủ công. Yếu tố nào là quan trọng nhất đối với nhà quảng cáo này khi giá thầu từ khóa được quyết định?

Nhà quảng cáo tạo nhóm quảng cáo mới trong chiến dịch được đặt để chạy trên tất cả các trang web có liên quan trên Mạng hiển thị của Google

15:59:00, 16/07/2014
Nhà quảng cáo tạo nhóm quảng cáo mới trong chiến dịch được đặt để chạy trên tất cả các trang web có liên quan trên Mạng hiển thị của Google
Nhà quảng cáo tạo nhóm quảng cáo mới trong chiến dịch được đặt để chạy trên tất cả các trang web có liên quan trên Mạng hiển thị của Google. Nếu cả từ khóa và vị trí đều được thêm vào nhóm quảng cáo, chúng sẽ phối hợp hoạt động để:

Tùy chọn phân phối ngân sách nào thích hợp nhất đối với nhà quảng cáo muốn AdWords phân phối quảng cáo đồng đều suốt ngày?

15:59:00, 16/07/2014
Tùy chọn phân phối ngân sách nào thích hợp nhất đối với nhà quảng cáo muốn AdWords phân phối quảng cáo đồng đều suốt ngày?
Tùy chọn phân phối ngân sách nào thích hợp nhất đối với nhà quảng cáo muốn AdWords phân phối quảng cáo đồng đều suốt ngày?

Nếu bạn đã đặt giá thầu CPC tối đa là 1 đô la cho quảng cáo và nếu giá thầu cạnh tranh nhất tiếp theo chỉ là 0,5 đô la

15:59:00, 16/07/2014
Nếu bạn đã đặt giá thầu CPC tối đa là 1 đô la cho quảng cáo và nếu giá thầu cạnh tranh nhất tiếp theo chỉ là 0,5 đô la
Nếu bạn đã đặt giá thầu CPC tối đa là 1 đô la cho quảng cáo và nếu giá thầu cạnh tranh nhất tiếp theo chỉ là 0,5 đô la cho cùng vị trí quảng cáo, CPC tối đa bạn cần phải trả để hiển thị quảng cáo là bao nhiêu - giả sử quảng cáo của bạn giống nhau ở tất cả các khía cạnh khác?

Liên kết Trang Google+ với tài khoản AdWords của bạn...

13:43:50, 16/07/2014
Liên kết Trang Google+ với tài khoản AdWords của bạn...
Liên kết Trang Google+ với tài khoản AdWords của bạn...

Nhà quảng cáo nên cài đặt mã Theo dõi chuyển đổi AdWords trên vị trí nào của trang web thương mại điện tử?

10:43:50, 16/07/2014
Nhà quảng cáo nên cài đặt mã Theo dõi chuyển đổi AdWords trên vị trí nào của trang web thương mại điện tử?
Nhà quảng cáo nên cài đặt mã Theo dõi chuyển đổi AdWords trên vị trí nào của trang web thương mại điện tử?

Trình tối ưu hóa chuyển đổi sử dụng giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) của nhà quảng cáo để xác định giá thầu

07:43:50, 16/07/2014
Trình tối ưu hóa chuyển đổi sử dụng giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) của nhà quảng cáo để xác định giá thầu
Trình tối ưu hóa chuyển đổi sử dụng giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) của nhà quảng cáo để xác định giá thầu giá mỗi nhấp chuột tương đương tối ưu cho mỗi phiên đấu giá như thế nào?

Giao diện lập trình ứng dụng (API) của AdWords cho phép nhà phát triển sử dụng các ứng dụng:

04:43:50, 16/07/2014
Giao diện lập trình ứng dụng (API) của AdWords cho phép nhà phát triển sử dụng các ứng dụng:
Giao diện lập trình ứng dụng (API) của AdWords cho phép nhà phát triển sử dụng các ứng dụng:

Nhà quảng cáo bán máy tính xách tay chỉ muốn tiếp cận người tiêu dùng đã sẵn sàng thực hiện mua hàng trực tuyến

01:43:50, 16/07/2014
Nhà quảng cáo bán máy tính xách tay chỉ muốn tiếp cận người tiêu dùng đã sẵn sàng thực hiện mua hàng trực tuyến
Nhà quảng cáo bán máy tính xách tay chỉ muốn tiếp cận người tiêu dùng đã sẵn sàng thực hiện mua hàng trực tuyến ngay lập tức. Khi xây dựng danh sách từ khóa cho nhóm quảng cáo, nhà quảng cáo phải bao gồm:
Top