08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Key: bài kiểm tra kiến thức PHP

Bài kiểm tra kiến thức dành cho ứng viên lập trình web PHP

09:50:44, 12/04/2014
Bài kiểm tra kiến thức dành cho ứng viên lập trình web PHP
Để làm việc tại công ty thiết kế web NEVICOM, chúng tôi yêu cầu các ứng viên ứng tuyển vào vị trí lập trình PHP phải thực hiện bài kiểm tra kiến thức này. Bài kiểm tra gồm 3 phần: html&css, javascript&jquery và php&mysql
Total: 1
Top