08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Key: dao động điều hòa

Chuyển động của quỹ đạo với dao động điều hòa. Quá ảo, quá kì diệu

07:34:39, 26/07/2014
Chuyển động của quỹ đạo với dao động điều hòa. Quá ảo, quá kì diệu
Đây là 1 ví dụ về dao động điều hòa rất lý thú khi áp dụng cho học sinh học lý 12. Quá kì diệu
Total: 1
Top