08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Key: gửi email khách hàng

Email-5. Tạo chữ ký trong email Google - Dịch vụ Email doanh nghiệp tại NEVICOM

09:50:38, 09/05/2014
Email-5. Tạo chữ ký trong email Google - Dịch vụ Email doanh nghiệp tại NEVICOM
Chữ ký trong email doanh nghiệp là một trong những thông tin quan trọng mà chúng ta muốn gửi cho khách hàng xem. Chữ ký này sẽ tự động chèn vào cuối thư mỗi khi chúng ta bắt đầu soạn thảo email để gửi tới khách hàng.
Total: 1
Top