08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Key: hướng dẫn sử dụng email

Hướng dẫn cách sử dụng Email - Email Google cho doanh nghiệp

13:38:54, 11/08/2014
Hướng dẫn cách sử dụng Email - Email Google cho doanh nghiệp
Chúng tôi xin hướng dẫn cách sử dụng Email của Google khi cung cấp cho các doanh nghiệp.

Email-11. Hướng dẫn cấu hình mail google trên ipad, iphone theo từng bước

15:08:43, 18/07/2014
Email-11. Hướng dẫn cấu hình mail google trên ipad, iphone theo từng bước
Trong phần này chúng tôi hướng dẫn khách hàng cách cấu hình email doanh nghiệp sử dụng trên nền tảng mail google vào các thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS: Iphone, Ipad. Dễ dàng gửi và nhận email

Email-3. 3 bước thay đổi họ tên trong email gmail của Google - Email công ty

09:19:08, 09/05/2014
Email-3. 3 bước thay đổi họ tên trong email gmail của Google - Email công ty
Chúng ta lần lượt thực hiện 3 bước như sau: Bước 1. Vào mục Setting. Bước 2. Chọn nhãn Account / Edit Info. Bước 3. Nhập vào Họ tên và lưu lại.

Email-2. Hướng dẫn đăng nhập và kích hoạt tài khoản email công ty - Email business được cung cấp bởi Google

09:53:23, 08/05/2014
Email-2. Hướng dẫn đăng nhập và kích hoạt tài khoản email công ty - Email business được cung cấp bởi Google
Khi nhận được email và mật khẩu được cung cấp bởi NEVICOM, tài khoản email này chưa thể sử dụng được. Chúng ta cần thực hiện việc kích hoạt tài khoản và đổi mật khẩu mới có thể sử dụng được.
Total: 4
Top