08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Key: quảng bá thương hiệu

Nhà quảng cáo bán bàn chải đánh răng chống khuẩn muốn đầu tư vào thương hiệu bằng ngân sách tiếp thị được đặt

13:43:50, 12/07/2014
Nhà quảng cáo bán bàn chải đánh răng chống khuẩn muốn đầu tư vào thương hiệu bằng ngân sách tiếp thị được đặt
Nhà quảng cáo bán bàn chải đánh răng chống khuẩn muốn đầu tư vào thương hiệu bằng ngân sách tiếp thị được đặt. Nhà quảng cáo muốn có chiến dịch khác tối đa hóa lợi nhuận cũng như ROI dương. Cấu trúc tài khoản nào giúp đạt được cả hai mục tiêu?
Total: 1
Top