08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Key: quảng cáo trên google

Nếu chiến dịch của bạn được chọn tham gia hiển thị quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google và quảng cáo trên Mạng hiển thị

15:59:00, 26/07/2014
Nếu chiến dịch của bạn được chọn tham gia hiển thị quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google và quảng cáo trên Mạng hiển thị
Nếu chiến dịch của bạn được chọn tham gia hiển thị quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google và quảng cáo trên Mạng hiển thị có CTR thấp hơn các quảng cáo tìm kiếm hiện tại - điều này sẽ tác động đến điểm chất lượng của chiến dịch tìm kiếm của bạn như thế nào?

Hệ thống AdWords chạy phiên đấu giá bao lâu một lần để quyết định quảng cáo nào hiển thị trên trang Google Tìm kiếm?

15:59:00, 26/07/2014
Hệ thống AdWords chạy phiên đấu giá bao lâu một lần để quyết định quảng cáo nào hiển thị trên trang Google Tìm kiếm?
Hệ thống AdWords chạy phiên đấu giá bao lâu một lần để quyết định quảng cáo nào hiển thị trên trang Google Tìm kiếm?

Quảng cáo của bạn nằm trên Google Tìm kiếm và bạn muốn tiếp tục để kiểm tra quảng cáo theo thời gian để xem liệu quảng cáo

15:59:00, 24/07/2014
Quảng cáo của bạn nằm trên Google Tìm kiếm và bạn muốn tiếp tục để kiểm tra quảng cáo theo thời gian để xem liệu quảng cáo
Quảng cáo của bạn nằm trên Google Tìm kiếm và bạn muốn tiếp tục để kiểm tra quảng cáo theo thời gian để xem liệu quảng cáo đó có vẫn chạy hay không. Tại sao bạn nên sử dụng công cụ Xem trước và chẩn đoán quảng cáo

Trong trường hợp quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí trên Mạng hiển thị của Google

15:59:00, 23/07/2014
Trong trường hợp quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí trên Mạng hiển thị của Google
Trong trường hợp quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí trên Mạng hiển thị của Google, phần Điểm chất lượng trong tính toán Xếp hạng quảng cáo dựa trên:

Công thức nào trình bày cách Xếp hạng quảng cáo được xác định trên Google Tìm kiếm?

15:59:00, 20/07/2014
Công thức nào trình bày cách Xếp hạng quảng cáo được xác định trên Google Tìm kiếm?
Công thức nào trình bày cách Xếp hạng quảng cáo được xác định trên Google Tìm kiếm?

Google sử dụng công thức nào để xếp hạng quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khóa trên Google Tìm kiếm?

15:59:00, 18/07/2014
Google sử dụng công thức nào để xếp hạng quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khóa trên Google Tìm kiếm?
Google sử dụng công thức nào để xếp hạng quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khóa trên Google Tìm kiếm?

Để quảng cáo giá mỗi nhấp chuột (CPC) và quảng cáo giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) cạnh tranh với nhau trong cùng một phiên đấu giá trên Mạng hiển thị của Google

15:59:00, 18/07/2014
Để quảng cáo giá mỗi nhấp chuột (CPC) và quảng cáo giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) cạnh tranh với nhau trong cùng một phiên đấu giá trên Mạng hiển thị của Google
Để quảng cáo giá mỗi nhấp chuột (CPC) và quảng cáo giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) cạnh tranh với nhau trong cùng một phiên đấu giá trên Mạng hiển thị của Google, hệ thống AdWords chuyển đổi giá thầu của quảng cáo CPC thành:

Nhà quảng cáo trên Google Tìm kiếm tích lũy chi phí trong AdWords khi:

15:59:00, 17/07/2014
Nhà quảng cáo trên Google Tìm kiếm tích lũy chi phí trong AdWords khi:
Nhà quảng cáo trên Google Tìm kiếm tích lũy chi phí trong AdWords khi:

Nhà quảng cáo tạo nhóm quảng cáo mới trong chiến dịch được đặt để chạy trên tất cả các trang web có liên quan trên Mạng hiển thị của Google

15:59:00, 16/07/2014
Nhà quảng cáo tạo nhóm quảng cáo mới trong chiến dịch được đặt để chạy trên tất cả các trang web có liên quan trên Mạng hiển thị của Google
Nhà quảng cáo tạo nhóm quảng cáo mới trong chiến dịch được đặt để chạy trên tất cả các trang web có liên quan trên Mạng hiển thị của Google. Nếu cả từ khóa và vị trí đều được thêm vào nhóm quảng cáo, chúng sẽ phối hợp hoạt động để:

Dòng văn bản quảng cáo nào sẽ bị từ chối dựa trên chính sách quảng cáo của Google?

15:59:00, 12/07/2014
Dòng văn bản quảng cáo nào sẽ bị từ chối dựa trên chính sách quảng cáo của Google?
Dòng văn bản quảng cáo nào sẽ bị từ chối dựa trên chính sách quảng cáo của Google?

Loại phương pháp đặt giá thầu nào được sử dụng để quản lý Quảng cáo hình ảnh trên Mạng hiển thị của Google?

15:59:00, 09/07/2014
Loại phương pháp đặt giá thầu nào được sử dụng để quản lý Quảng cáo hình ảnh trên Mạng hiển thị của Google?
Loại phương pháp đặt giá thầu nào được sử dụng để quản lý Quảng cáo hình ảnh trên Mạng hiển thị của Google?

Nhà quảng cáo muốn tăng vị trí của quảng cáo trên Google, nhưng không muốn tăng giá thầu để thực hiện mục tiêu này

13:43:50, 07/07/2014
Nhà quảng cáo muốn tăng vị trí của quảng cáo trên Google, nhưng không muốn tăng giá thầu để thực hiện mục tiêu này
Nhà quảng cáo muốn tăng vị trí của quảng cáo trên Google, nhưng không muốn tăng giá thầu để thực hiện mục tiêu này. Nhà quảng cáo này nên làm gì để tăng Xếp hạng quảng cáo?

Một số tiêu chuẩn của Google về xếp hạng website

14:52:51, 28/06/2014
Một số tiêu chuẩn của Google về xếp hạng website
Cùng NEVICOM tìm hiểu Một số tiêu chuẩn của Google về xếp hạng website là như thế nào nhé các bạn.

Xu hướng phát triển của quảng cáo trực tuyến

16:05:02, 27/06/2014
Xu hướng phát triển của quảng cáo trực tuyến
Xu hướng phát triển của quảng cáo trực tuyến trong tương lai là điều mà các nhà kinh doanh, quảng cáo rất quan tâm và theo dõi sát sao nhất.

Những lỗi thường gặp khi quảng cáo google adwords

10:31:08, 26/06/2014
Những lỗi thường gặp khi quảng cáo google adwords
Những lỗi thường gặp khi quảng cáo google adwords là gì? Làm sao để tránh nó? Hãy cùng NEVICOM tìm hiểu nhé.
Total: 29
Top