08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Thủ thuật mẹo vặt

Cách tạo Email tên miền riêng miễn phí theo hosting CPanel

Cách tạo email miễn từ hosting Cpanel dễ thôi, chỉ cần 1 vài thao tác là có thể tạo ngay được email theo tên miền riêng. Nhưng sử dụng nó thì hơi vất vả đấy!

Xem thêm bài viết: Hướng dẫn tạo email theo tên miền riêng miễn phí với Hosting Direct Admin


Dĩ nhiên, để tạo được email theo tên miền riêng thì bạn cần phải có tên miền. Nếu không có tên miền thì mình chịu thua...

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi hướng dẫn các bạn các tạo email miễn phí từ hosting CPanel. Vậy buộc phải thuê thêm hosting sử dụng phần mềm điều khiển Cpanel.

Bước 1. Đăng nhập quản trị hosting

Để vào phần quản trị hosting Cpanel, thông thường chúng ta truy cập với cổng là 2082 (hoặc 2083)

http://ip-server:2082 hoặc http://tenmiencongty:2082

Ví dụ tên miền của tôi là: tendoanhnghiep.vn thì tôi truy cập với địa chỉ như sau: http://tendoanhnghiep.vn:2082

Tạo email theo tên miền riêng miễn phí - Đăng nhập vào quản trị hosting

Tạo email theo tên miền riêng miễn phí - Đăng nhập vào quản trị hosting

Bước 2. Vào mục Email Account trong group Email

Click vào biểu tượng Email Account để bắt đầu quá trình tạo email doanh nghiệp theo tên miền riêng miễn phí từ hosting

Tạo email theo tên miền riêng miễn phí - Vào biểu tượng Email Account

Tạo email theo tên miền riêng miễn phí - Vào biểu tượng Email Account

Bước 3. Tạo email

Giả sử, tôi muốn tạo email doanh nghiệp với tên đầy đủ: nevicom@tendoanhnghiep.vn, và mật khẩu tương ứng trong ô password

Mailbox quota: Dung lượng email, trường hợp này tôi chọn Unlimited (không giới hạn) - Dung lượng hosting có bao nhiêu, xài bấy nhiêu

Tạo email theo tên miền riêng miễn phí - Bắt đầu tạo email

Tạo email theo tên miền riêng miễn phí - Bắt đầu tạo email

Tạo email theo tên miền riêng miễn phí - Tạo email thành công

Tạo email theo tên miền riêng miễn phí - Tạo email thành công

Bước 4. Đăng nhập để kiểm tra email / Gửi / Nhận,...

Để đăng nhập vào phần quản trị email, chúng ta truy cập theo địa chỉ: http://tenmiencongty:2095

Trường hợp này, tên miền của tôi là tendoanhnghiep.vn nên tôi truy cập với địa chỉ: http://tendoanhnghiep.vn:2095

Nhập vào email và mật khẩu tương ứng đã tạo ở bước 3.

Tạo email theo tên miền riêng miễn phí - Đăng nhập vào email

Tạo email theo tên miền riêng miễn phí - Đăng nhập vào email

Sau khi đăng nhập thành công, chương trình sẽ cho phép chúng ta chọn công cụ hỗ trợ quản lý email. Chúng ta có thể chọn 1 trong 2 công cụ hỗ trợ.

Tạo email theo tên miền riêng miễn phí - Đăng nhập thành công

Tạo email theo tên miền riêng miễn phí - Đăng nhập thành công

Trong trường hợp này, tôi chọn công cụ là: Roundcube

Tạo email theo tên miền riêng miễn phí - Công cụ quản trị email RoundCube

Tạo email theo tên miền riêng miễn phí - Công cụ quản trị email RoundCube

Các bạn khám phá tất cả tính năng của công cụ quản trị này nhé.

Chúc bạn thành công với dịch vụ email doanh nghiệp miễn phí này!

www.NEVICOM.VN

Avatar www.NEVICOM.VN

Lời bình

Top