08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Tin công nghệ

Dịch vụ email Google - Họ đã cập nhật thêm điều khoản sử dụng.

Google sẽ quét thông tin Gmail để phục vụ cho quảng cáo. Đây là điều khoản sử dụng dịch vụ (terms of service) mới cập nhật cho phép họ quét email của chúng ta để phục vụ cho việc quảng cáo, kể cả email nhận được hay email gửi đi.

Đối với dịch vụ email, Google vừa cập nhật Điều khoản sử dụng dịch vụ (terms of service) cho phép họ quét email của chúng ta để phục vụ cho việc quảng cáo, kể cả email nhận được hay email gửi đi. Theo thỏa thuận này, "hệ thống sẽ phân tích tự động nội dung của email" để đưa ra những tính năng liên quan đến cá nhân, chẳng hạn như quảng cáo hữu ích hơn, nhận dạng spam và malware.

Dịch vụ email của Google vừa cập nhật thêm điều khoản mới

Dịch vụ email của Google vừa cập nhật thêm điều khoản mới

Trên thực tế, việc quét email để lấy thông tin không phải là một vấn đề gì quá mới mẻ nhưng lần này thì Google đã ghi rõ trong thỏa thuận người dùng để tránh các rắc rối pháp lý về sau.

Rất nhiều người dùng Gmail đã khởi kiện Google về việc này và tòa án Mỹ cũng từ chối nhập những vụ kiện đơn lẻ đó làm một mà Google buộc phải giải quyết từng trường hợp đơn lẻ. Trước đó, Google giải thích rằng việc quét email là một phần của quá trình gửi và nhận thư.

Phát ngôn viên Google Matt Kallman cho biết sự thay đổi điều khoản sử dụng này sẽ làm minh bạch hơn nữa chính sách của hãng và nó là những phản hồi của hãng đối với góp ý của người dùng trong thời gian vừa qua.

Hãy sử dụng dịch vụ email doanh nghiệp để trải nghiệm tính chuyên nghiệp cho doanh nghiệp bạn.

NEVICOM

Avatar NEVICOM

Lời bình

Top