08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Tin tức - Khuyến mãi

Bài kiểm tra kiến thức dành cho ứng viên lập trình web PHP

Để làm việc tại công ty thiết kế web NEVICOM, chúng tôi yêu cầu các ứng viên ứng tuyển vào vị trí lập trình PHP phải thực hiện bài kiểm tra kiến thức này. Bài kiểm tra gồm 3 phần: html&css, javascript&jquery và php&mysql

Sẽ update sau.

NEVICOM

Avatar NEVICOM

Lời bình

Top