08.22 242424 - 098.7400776
ITNET.VN

Từ chối nhận Email

Từ chối nhận Email từ công ty NEVICOM

Nếu vì một lý do nào đó, bạn không muốn nhận bất kì email chăm sóc khách hàng, thư mời, bài viết hướng dẫn quan trọng mà chương trình tự động gửi tới email của bạn. Nhập lại email của bạn để từ chối

- b1. Bạn vui lòng nhập chính xác email cần chặn.

- b2. Hệ thống sẽ kiểm tra và gửi 1 email tới địa chỉ này để xác thực hủy.

- b3. Bạn đăng nhập vào hộp thư của mình, click liên kết xác nhận. Đôi lúc, email có thể nằm ở mục SPAM trong hộp thư của bạn.

Như vậy, kể từ thời điểm này, chúng tôi sẽ không bao giờ gửi thư tự động đến email này nữa.

Xin cảm ơn bạn đã tin và sử dụng dịch vụ tại công ty chúng tôi.

Nhập Email của bạn:
 
Top